Kraften om antagelse som kilde til menneskelig endring og transformasjon

Kraften om antagelse som kilde til menneskelig endring og transformasjon

I boken "The power of awareness" hevder den barbadisk-amerikanske forfatteren Neville Goddard (1905-1972) at menneskets største vrangforestilling er egen overbevisning om at det er andre og ytre årsaker enn eget bevissthetsnivå som påvirker våre liv. Videre påstår Neville at alt som skjer med et menneske - hva som er utført og kommer fra vedkommende - skjer som et resultat av eget bevissthetsnivå. Videre hevder han at vårt bevissthetsnivået er hva vi tenker, begjærer og elsker, og alt hva vi anser som sant og samtykker til. Og det er derfor endring i eget bevissthetsnivå er nødvendig før vi kan endre vår ytre verden.

Neville utfordrer med dette begrepet "skjebnen", som en usynlig makt som har innflytelse over menneskets og verdens utvikling, og som mennesket ikke har innflytelse over (Løv, 2019), eller at "Guds veier er uransakelige" jfr. norsk bibel og Paulus' brev til romerne 11:33-36.

Videre beskriver Neville selve transformasjonen ved at vi først følelsesmessig kan anta at vi allerede er blitt den personen vi ønsker å være, eller at vi allerede har oppnådd det vi ønsker å oppnå. Når antagelsen blir den dominante følelsen, er oppnåelsen av ditt ideal uungåelig. Neville påstår at vi må huske på at de mentale metodene og spirituell kunnskap er helt forskjellig. Og dette er et poeng som kanskje bare promiller av en befolkning forstår. F.eks oppfatter og forstår vi en ting mentalt ved å se på den fra utsiden, ved å sammenligne, analysere og definere den. Mens, vi kan oppfatte og forstå en ting fra et spirituelt perspektiv ved å bli det. Neville påstår at vår egen fantasi er utgangspunktet og instrumentet for å skape vår egen verden, vår egen virkelighet.

Vanskelig å tro, eller?

Jeg er ...

I am ...

Jeg har ...

Kilde:

Goddard, Neville (2012). The power of awareness & awakened imagination. 18. opplag. New York, USA: Tarcher Cornerstone Editions.  

Løøv, Margrethe (2019, 11. mars). Skjebnen. I Store norske leksikon. https://snl.no/skjebnen

Picture: https://www.pexels.com/nb-no/@tara-winstead/

 

Tilbake til bloggen